Όροι Ενοικίασης

Γενικοί όροι ενοικίασης μοτοσυκλέτας

 • Άδεια οδήγησης: Ο οδηγός θα πρέπει να έχει άδεια οδήγησης ή διεθνή άδεια οδήγησης για την αντίστοιχη κατηγορία μοτοσυκλέτας. Η άδεια οδήγησης πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχει εκδοθεί στη χώρα διαμονής του μισθωτή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.
 • Διάρκεια ενοικίασης: Ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης μια ημέρα (24ώρες). Καθυστέρηση πλέον των 2 ωρών χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης.
 • Ασφάλειες: Όλες οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης προς τρίτους. Ο μισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στη μισθωμένη μοτοσυκλέτα μέχρι του ποσού της εμπορικής της αξία κατά το χρόνο του ατυχήματος. Ο μισθωτής καταβάλει το ποσό που αναλογεί στη ζημιά της μοτοσυκλέτας της Giannis Moto Rent.
 • Οδήγηση: Απαγορεύεται η ανάβαση τρίτου ατόμου στη μοτοσυκλέτα. Οι μοτοσυκλέτες είναι κατασκευασμένες για δύο άτομα. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια παράβαση αυτού τότε αφαιρείται το όχημα και οι χρηματικές κυρώσεις ανέρχονται στο ποσό τον 200 ευρώ .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία Ανωτέρω Ασφαλιστική Κάλυψη Δεν Ισχύει:

 • Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών του αφαιρείται το όχημα και πληρώνει πρόστιμο 200 ευρώ. .
 • Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους ( χωματόδρομους , άμμο ) κτλ καταβάλλεται πρόστιμο αναλόγως τις ζημιάς που προκλήθηκε και πληρωνεί το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά .
 • Για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος της μοτοσυκλέτας , στα ελαστικά και στα πλαστικά μέρη ( καθρέπτες , φρένα )κτλ καταβάλλεται πρόστιμο έναντι της εκάστοτε ζημιάς που αναλογή και πληρώνεται μετρητά .
 • Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν έχει ενημερώσει το σταθμό της Giannis Moto Rent και καταθέσει/υποβάλλει σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του.
 • Τα ποσά που αφορούν τη ζημιά της μοτοσυκλέτας καταβάλλονται άμεσα από τον μισθωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στην Giannis Moto Rent ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης της μοτοσυκλέτας ακόμη και τις ήμερες που το όχημα δεν θα είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση.Τα έξοδα μεταφοράς του προς το κοντινότερο συνεργείο και γενικά οποιαδήποτε ζημιά έχει δημιουργηθεί .
 • Διαβατήριο / Ταυτότητα: Ο μισθωτής υποχρεούται να χορηγεί το/η διαβατήριο/ταυτότητα στο γραφείο μας και στο τέλος της μίσθωσης θα του επιστρέφεται.
 • Ασφάλεια μοτοποδηλάτου: Ο μισθωτής έχει την υποχρεώση για την ασφαλή φύλαξη της μοτοσυκλέτας.
 • Καύσιμα: Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τη μοτοσυκλέτα με το περιεχόμενο του ρεζερβουάρ να είναι όπως όταν το παρέλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται με το ποσό του καταναλωθέντος καυσίμου.
 • Κρατήσεις: Για την κράτηση μοτοσυκλέτας απαιτείται προκαταβολή 30% της ενοικίασης με μετρητά .
 • Ακυρώσεις: Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 • Τροχαίες Παραβάσεις – Πρόστιμα:Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον μισθωτή.
 • Κράνος:Προσφέρεται κράνος στον μισθωτή δωρεάν ή με χρέωση ανάλογα τη διαθεσιμότητα.
 • Φόροι:Όλες οι τιμές υπόκεινται σε ΦΠΑ, όπως αυτός καθορίζεται από το κράτος.
 • Μεταφορά με πλοίο: Απαγορεύεται η φόρτωση των μοτοσυκλετών σε πλοία χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Giannis Moto Rent.
 • Μισθωτής: Ο μισθωτής δηλώνει υπογράφοντας ότι αποδέχεται τους γενικούς όρους μισθώσεως στο εμπρός μέρος.